PRIJS VOOR MENSENRECHTEN 2018
GLOBE AROMA

OVER PVMR

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens reikt de Liga voor Mensenrechten op zaterdag 8 december haar jaarlijkse Prijs voor Mensenrechten uit. Omdat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dit jaar haar 70ste verjaardag viert, brengen we het belang van die verklaring graag extra onder de aandacht.

De Liga brengt dit jaar hulde aan het Brusselse open kunstenhuis Globe Aroma, een artistieke werk- en ontmoetingsplaats waar nieuwkomers ruimte, tijd en ondersteuning krijgen om aan de hand van artistieke uitwisseling de wereld op zachte wijze te verbeteren. In dit huis is een verblijfsstatuut ondergeschikt aan het recht op vrijheid, cultuurbeleving en artistieke expressie.

Voor veel kunstenaars nieuw in ons land is Globe Aroma één van de weinige plaatsen waar ze zich vrij kunnen uitdrukken (van schildersdoek tot mengpaneel, van tekst tot dans), ervaringen delen, een netwerk uitbouwen en Brussel leren kennen via cultuuruitstappen. Het is een plaats waar de verwezenlijking van de UVRM elke dag wordt bekritiseerd en nagestreefd.

Kunst is fundamenteel voor ons mens-zijn:
zonder kunnen we niet vrij zijn.
Geen vrijheid zonder kunst,
geen levende mensenrechten zonder kunst.

GLOBE AROMA COLLECTIVE

PRIJSUITREIKING

De feestelijke uitreiking vindt plaats op zaterdag 8 december 2018 in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. Om 19u30 openen de deuren en vanaf 20u genieten we van boeiende optredens van de artiesten van Globe Aroma.

Sophie Alexandre, directeur van Kunstenfestivaldesarts, spreekt de laudatio uit.

Op die manier gaan we Globe Aroma, als een belangrijke culturele organisatie, in de bloemetjes zetten. Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, komt mee vieren. Na het slotwoord van onze voorzitter Kati Verstrepen, is er een receptie met een artistieke toets.

Inschrijven kan hier.