PRIJS VOOR MENSENRECHTEN 2018

OVER PVMR

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens (10 december) reikt de Liga voor Mensenrechten jaarlijks haar Prijs voor Mensenrechten uit.

Wie maakte zich de jongste tijd verdienstelijk voor Mensenrechten en mag daarvoor in de bloemetjes worden gezet?

We nodigen je uit om jouw kandidaat vóór 1 juni te nomineren.

JOUW NOMINATIE

 

We stelden volgende criteria op voor het keuzeproces voor een nieuwe winnaar:
  • De winnaar moet zich daadwerkelijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de mensenrechten;
  • Het kan een persoon of een organisatie zijn;
  • De winnaar heeft betrekking op het terrein van mensenrechten in België;
  • De winnaar moet binnen de vier bredere deelterreinen van de Liga passen (detentie, discriminatie, privacy en vrijheid versus veiligheid);
  • De winnaar is in staat om te helpen bij de mobilisering van het evenement, en/of brengt zelf een achterban mee;
Wie verdient volgens jou de prijs voor Mensenrechten 2018?

nomineer